Nauji gyventojai!!!

Nyktukin?s kiaul?s ( „mini pigai“ )

Sugriuvo failas

Diaugiam?s, kad galime praneti i? diugi? ini?. Zoo sodyb? savo
namais jau vadina trejetas nyktukini? kiauli? (mini pig?). Dydiu dar
maesn?s u garsi?sias Vietnamo kiaules, jos jau linksmai kriuksi, ?epsi
ir dar visaip kiaulavojas. Pakraupusios i?ri ? nesuvokiamai milinik?
lam?, kuri yra j? kaimyn? ir savo ruotu galvoja, kad ios kiaul?s
nesuvokiamai maos. Taip bei?rint viens ? kit? ir stengiantis suvokti
viens kito ?gio skirtumus, kiaulait?s deja nepasirodys ekspozicijoje
iais metais. Pagal plan? i trijul? lankytojams pasirodyti tur?t? tik
kitais metais, kai bus paruotas tinkamas aptvaras su graia gelda
?dalui ir ne tokiais milinikais kaimynais paon?je.

Sugriuvo failas

 

Mandarinin?s antys

O taip, pasaulis graus ir nuostabus savo gyv?nais ir vienas i
nuostabesni? tai mandarinin?s antys. Tai pauktis, kuris nusprend?
tur?ti savo stili?. Patin?liai apsireng? puikiu plunksn? kostiumu, kuris
beveik priver?ia klausti: kur pirkai…ir kiek kainavo? Puikus
sukirpimas ir plunksn? spalv? pasirinkimas. Patel?s gal kiek atsilieka
spalv? ?vairove, bet jos praktikos. Jos suprato vien? ger? evoliucijos
pamok?, kad rykiai apsirengus auginti jauniklius, kai aplink slankioja
lap? snap?, n?ra pati geriausia mintis. Taip, isirinkus grai? drabui?
rinkin?, kad j? kiek pasl?pt?, jai kilo dar viena gera mintis: o kod?l
neper?ti kur tiek daug pauk?i? peri medyje. Geniali mintis.
Kad gal?tum?m pailiustruoti ? tikrai keist? gamtos fenomen? v?l
pasitelksim internetines platybes ir talenting?j? BBC dokumentik?
sukurto filmo itrauk?l? vaizduojan?i? jaunikli? nuostabius uolius.