Kvie?iame apsilankyti:

Lankymo laikas: nuo 9 val. ryto iki sutem?.

Sezonas nuo balandio 1 (mes nemeluojame) iki lapkri?io 1.

D?mesio!!!

Atsipraome, bet d?l alt? or?, iais metais sezonas atidedamas 2 savait?ms. Lankytoj? nekantriai lauksime nuo balandio 15 d.

Gyv?nus galite pamatyti ir ne sezono metu, ta?iau tik iemojimo patalpose.

Maytis odelis „ne“:

  • Duon?, ako?ius, vyniotinius bei „Paj?rio“ der? geriau palikite vent?ms. inoma, gyv?nai ?vertint? j?s? nor? dalintis, ta?iau spr?sti apie savo skrandio galimybes jiems sunkoka… Tod?l, stengdamiesi ivengti blog? pasekmi?, praome neerti gyv?n? j? pa?i? labui.
  • Neblaiviems lankytojams.
  • unims- blaivumas ?takos neturi. Su pagarba j?s? augintiniui praome nesivesti j? kartu, nes tik taip ivengsime streso (panikos, diaugsmo ar ?nirio priepuoli?) tiek i uns, tiek i gyv?n? pus?s. Patik?kite, jus tikrai nenorite pamatyti isigandusios ernakiaul?s.

Adresas:

Taikos g. 17, Salantai, Kretingos raj., Lietuva

Telefonas:

+370-650-72453

Bilieto kaina