2017 sezonas

Kad ir kaip retai mes dalijam?s savo naujienomis i zoo sodybos, bet pasikartojantis pavasario ritualas (taip net ir iemos pabaigoje) m?s? iemojimo patalpose primena, kad prasid?jo nauji metai. Graiausios plunksnos, graiausi balsai ir pavasario laukimas. Kartu ir mintys – tai dar vienas pavasaris ir kas naujo.

Pirmoji naujiena – tai vengrikas atsakymas ? mums visiems neleidiant? ramiai gyventi klausim?: o kaip atrodyt? kiaul? su avies kailiu?

Atrodyt? taip, kaip atrodo mangalic? kiauli? veisl?, bet iuo metu naujoji m?s? sodybos gyventoja, nesirodys ekspozicijoje. Tikim?s, kad situacija pasikeis artimiausiu metu.

Antra naujiena – sugr?? ausytieji fazanai.

 

Ausytasis fazanas
Ausytasis fazanas
Ausytasis fazanas

 

Po keli? met? pertraukos v?l turime ausytuosius fazanus. Jaukus ir malonus pauktis labiau primenantis vit?, o gal net pap?g?, nei didi?j? dal? savo baik?i? giminai?i?, m?gstantis priminti apie save savo nepakartojamu balsu ir niekada nedingstan?iu smalsumu.

 

Tre?ioji naujiena – tai dar vienos sugr?tuv?s. M?s? lankytojus iais metais v?l sveikins Indijos kalnin?s ?sys.

 

Indijos kalnin? ?sis

 

Ir kokia sezono pradia be rimtai atrodan?i? vit? ir dar rim?iau atrodan?i? gaidi?. Pretendentai ? naujuosius ?kio eimininkus didi?j? kochinchin? veislinis b?relis.

 

vitos

 

iais metais tiek daug naujien?, kad vos nepamirome madarinini? an?i?:

 

Mandarinin?s antys
Mandarinin?s antys

 

Visus norin?ius pamatyti m?s? naujienas maloniai kvie?iame apsilankyti m?s? zoo sodyboje. Kaip visada laukiame J?s? atvykstant nuo gegu?s pirmosios. O J?s? belaukiant pasigro?kime m?s? ?kyje vis dar gyvenan?ia Lietuvos mik? grauole:

 

L?is
L?is
L?is