30 met?

Sodybai 30 met?.

 

Taip paprastai, kaip visada kiek netik?tai, bet kartu stebinan?iai greit praeina 30 met?. 30 met? ir po truput? besikei?ianti sodyba gyvena savo gyvenim?. Pakilimai, nuopuoliai, laimingi ar netik?ti apsivaikavimai ar isiritimai ir li?dnokos ligos bei mirtys priver?ia tave tapti sodo dalimi. Atrodo, kad jau jis valdo tavo nuotaikas, o tu, tik su ake kapstai tonas m?lo ir atrodo, kad prisitaikai nebe prie gyvenimo, bet prie sodybos ritmo.

Per iuos 30 met? subrendome. Anks?iau lipdavau ant kuo daugiau, ?vairiau gr?blio, o dabar norisi, kad b?t? paprasta ir jauku tavo gyv?nams. Svarbiausia, daugiau laisv?s ir paprastumo gyv?nui, o per kelet? pastar?j? met? atisirado naujas noras – atsiriboti nuo biurokratinio marazmo.

i sodyba net kelet? kart? buvo ?rodymas, kad ?statymas visiems lygus, yra tik dar vienas tu?ias isireikimas garsi? lietuvos gamtinink? l?pose, kurie, nepaisant visus stebinan?io ini? bagao, nesugeba atskirti kat?s nuo tigro. Kvailyst? nepagydoma liga, tod?l jei negali pakeist, privalai pasikeisti. Tai ir i sodyba privalo pasikeisti ir kei?iasi. Nors laukin? gamta intriguoja ir stebina, bet reikia pripainti, kad naminiai gyv?nai kartais paliekami nuoalyje.

Net ir tokie nuobod?s gyv?nai kaip okos, kiaul?s, pauk?iai, esu ?sitikin?s, gali nustebinti, tod?l viena i pagrindini? sodybos kryp?i? ir bus – jus nustebinti. Apie naujienas b?tinai praneime.