Monthly Archives: gegužės 2018

2018 sezonas atidarytas

iema, vasara ir kakur praganytas pavasaris. Nieks neino kur ir kaip, bet ar turime teis? sk?stis. Visada toki? teis? turim, nes visada gali b?ti per karta, per daug uod? ar musi?, bet yra vieta kur mus?s ir uodai maistas, o iluma visada gerai jeigu tik yra vandens aplink. Taip netradicikai prasid?j?s pavasaris priver?ia perrayti tradicik? pavasario sodybos pristatym?. Taigi, kas naujo, kas ?domesnio, graaus ir nuostabaus. Prad?kime nuo li?dnesni? istorij?. Pirmiausia, m?s? sodyboje gyvenusi l?is, kuri gyveno pas mus pagal susitarim? su Lietuvos zoologijos sodu, gr?o namo. Nuo iol ji Kaune, savo aptvare apsupta draugi? ir meil?s. Nuo i? met? sodyboje neliko ir visur savo nosis kian?i? ilganosi? mek?n?.

Visada atsisveikinimai li?dni, bet kartu tai ir nat?rali transformacija, naujas etapas. Tuti aptvarai ver?ia b?ti k?rybingus ir pasi?lyti kako naujo.

Prad?kim nuo sugr?tuvi?:

M?s? sodyboje v?l trys pov? por?iai. alia bat?j? ir paprast?j? v?l prisijung? juodaoniai. Kiek pakeit?me ir j? ekspozicijos vietas, kad Jums, lankytojams, sodybos povai gal?t? atsiskleisti visu savo groiu.

 

Naujienos:

Atsilaisvin?s l?ies aptvaras li?dnai iemoj?s k?l? nema? nerim? prie nauj?j? sezon?, nes ne tik aptvaras, bet ir pati sodyba be l?ies tutoka pasidar?, bet manau Jums patiks. Vaikams, suaugusiems visiems. iais metais b?tent ?ia ir buvo prad?tas naujas ir ?domus etapas – J?r? kiauly?i? pasaulis. Nors j?ra u 40 kilometr?, bet m?s? kiaulyt?ms tinka ir po kelmais. Uburian?iai aktyvi ir vis pasipildanti ekspozicija privers sustoti ir steb?ti ? visada verdant? gyvenim? dar ir dar. Garantuota pramoga J?s? vaikams ir Jums.

 

Kad kiaulyt?ms neb?t? li?dna, o J?s? gyvenimas pasipildytu ir spalvomis, aptvare pamatysit kiaulyt?ms vir galv? lakiojan?ius auksinius fazanus – nauj? por?? m?s? sodyboje, pasiymint? bananiniu atspalviu.

 

Pasaulyje yra 4 stru?i? r?ys, 2 i j? nuo iol jau ir pas mus. Prie Australijos emu prisid?jo ir grauoli? i Piet? Amerikos. Nandai. Maiausi i visos stru?i? eimos, bet atkreipiantys ? save d?mes? gyv?nai.

 

Taigi, pavasarinis pristatymas baigtas. Maloniai laukiam J?s? m?s? sodyboje.