Category Archives: Uncategorized

2015

Atrodo kaip ir pavasaris. Hm… na, kad ir k? mon?s galvot?, ?kis tvirtai apsisprend?s, kad jau pavasaris. Pauk?iai eiliniam pavasariui usiaugin? graiausiais plunksnas. Vitos r?pinasi kiauini? reikalais. Visi jau?ia saul?. Grau, ypatingas metas kiekvienam gyv?n? augintojui.

? pavasar? ?kyje pasitinka ir keli m?s? naujak?riai. Pirmiausia, tai du jaunuoliai – Australijos stru?iai emu. M?s? ?kio senbuvis, priverstinai vieniius, dabar tur?s por? draug?, o tai diugina ir suteikia vilties, kad ateityje atsiras ir pora ar dar daugiau ma? stru?iuk?.

Antra – jau tikra naujiena – Boer veisl?s okos.

241099505_530c0cd81c_o

 

ios ilgaaus?s okos pas mus atkeliavo i Lenkijos ir savo linksma ivaizda tur?t? pralinksminti ne vien? m?s? ?kio lankytoj?. Linksmoji trijul? jau ?sik?rusi nuo praeito rudens. Jau?iasi puikiai ir laukia dienos, kada bus paleistos siaubti Salanto (jeigu salantietikai, tai Salontos) up?s pakran?i? kr?m?.

?kio augintiniai, kaip ir visada, laukia lankytoj? nuo Balandio 15 d.

30 met?

Sodybai 30 met?.

 

Taip paprastai, kaip visada kiek netik?tai, bet kartu stebinan?iai greit praeina 30 met?. 30 met? ir po truput? besikei?ianti sodyba gyvena savo gyvenim?. Pakilimai, nuopuoliai, laimingi ar netik?ti apsivaikavimai ar isiritimai ir li?dnokos ligos bei mirtys priver?ia tave tapti sodo dalimi. Atrodo, kad jau jis valdo tavo nuotaikas, o tu, tik su ake kapstai tonas m?lo ir atrodo, kad prisitaikai nebe prie gyvenimo, bet prie sodybos ritmo.

Per iuos 30 met? subrendome. Anks?iau lipdavau ant kuo daugiau, ?vairiau gr?blio, o dabar norisi, kad b?t? paprasta ir jauku tavo gyv?nams. Svarbiausia, daugiau laisv?s ir paprastumo gyv?nui, o per kelet? pastar?j? met? atisirado naujas noras – atsiriboti nuo biurokratinio marazmo.

i sodyba net kelet? kart? buvo ?rodymas, kad ?statymas visiems lygus, yra tik dar vienas tu?ias isireikimas garsi? lietuvos gamtinink? l?pose, kurie, nepaisant visus stebinan?io ini? bagao, nesugeba atskirti kat?s nuo tigro. Kvailyst? nepagydoma liga, tod?l jei negali pakeist, privalai pasikeisti. Tai ir i sodyba privalo pasikeisti ir kei?iasi. Nors laukin? gamta intriguoja ir stebina, bet reikia pripainti, kad naminiai gyv?nai kartais paliekami nuoalyje.

Net ir tokie nuobod?s gyv?nai kaip okos, kiaul?s, pauk?iai, esu ?sitikin?s, gali nustebinti, tod?l viena i pagrindini? sodybos kryp?i? ir bus – jus nustebinti. Apie naujienas b?tinai praneime.

Mados tendencijos l?ies aptvare.

Jeigu Jums teko matyti l?? iem?, tai galite nejuokais isig?sti pamat? t? pa?i? l?? vasara. Kaili? kolekcija kaip ir pridera – pritaikoma sezonui. Kaip ir mes l?is iemos puokuot? kail? kei?ia ? lengvut? kudut? gro? vasara, kad suprastum?t apie k? – dedame dvi nuotraukas!!!

iema…

Kiaul? ir lama

 

… ir vasara

Kiaul? ir lama

2013

 

Kiaul? ir lama

 

 

Kanadin?s bernikl?s

Po trej? met? kanadin?ms bernikl?ms pavyko! V?lyv? pavasar? sud?ti kiauiniai, buvo akylai saugomi, nepaisant joki? autoritet?. Vita, gaidys, povas, a visi buvome apgnaibyti ir apdauyti sparnais. Nepatenkinti ir murm?dami, kudakuodami ar kniaukdami lauk?me kuo tai baigsis, o baig?si, tikrai, gerai. Pirm? kart? iems graiems pauk?iams, pavyko m?s? ?kyje padidinti eimyn?. Nors dar ne ruduo ir jaunikliai labiau p?kuoti nei plunksnuoti, bet jau noriu pristatyti juos virtualiam pasauliui ir dedu kelias nuotraukas.

 

 

Pasaris ir vasara

Laikas keisti iemos nuotaikas ? pavasario, vasaros. Pradiai veislinis berini? arba baltj?j? bramo burys.

 

Ruduo ir iema

 

Povai

J?s? d?mesiui kelios nuotraukos su baltaisiais povais sniege. Pavasaris jau ?ia, tod?l per ruden? ir iem? augintos plunksnos paruotos pavasariniam av?jimo ritualui.

 

 

Maudyn?s

Buvo praeit? met? ?kanota lapkri?io diena. Kaip ir v?su, kaip ir dr?gna kitaip tariant – tobula diena maudyn?ms. Keletas nuotrauk? i kuoduotoj? an?i? maudyni? vent?s.

 

 

Skudurin? ar kaspinuotoji ?sis – spr?sti Jums.

 

 

Orlovo vitos

 

 

M?sin?s perlin?s vitos