Sveiki visi kibernetiniai sodybos lankytojai :)

Su malonumu norime praneti, kad sodyba v?l atidaryta lankytojams.
J?s? lauks keletas nauj? gyventoj? bei ?prastas pulkas pauk?i?, ok?, lam? ir dygliatriui?. Gal gamtoje vis dar tr?ksta alumos, bet b?tent iuo metu yra pats geriausias laikas pamatyti daugel? pauk?i? r?i?, kurios pasipuousios savo geriausiu plunksn? r?bu bei igirsti graiausias j? pavasarines tuoktuvi? giesmes, tod?l laukiam j?s? atvykstant, kad gal?tum?m pasidalyti visais iais gamtos stebuklais.

Kaip visada geriausias metas pamatyti ?k? savaitgaliais, bet esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 iki 18 valandos. Iki maloni? susitikim?.

Sezono pabaiga

alta? M?s? gyv?nams taip, tod?l visi jie taria Jums iki kito pavasario, linki geros, graios ir su sniegu iemos. Mes pridedame, kad sezonas udarytas kartu ir sodyba lankytojams. Laukiame J?s? kitais metais.

 

Sezono pabaiga

Pavasar? pakeit? vasara. Vasar? kei?ia ruduo su bob? vasaros voratinkliais ir auksiniais lapais, o kiek v?liau ir su pilku, li?dnu dangumi, ni?riu oru ir neidi?stan?iom pelk?mis (kaip pasakyt? emaitis kalbantis bendrine kalba), o kartais viskas vienu metu. Vien? dien? atrodyt?, kad gyv?nai gal?t? v?l gr?ti ? savo vasarojimo aptvarus, o kit? dien? jie gali jau ir sualti, taigis ruduo. Laikas ubaigti ? puik? sezon? m?s? sodyboje ir pasakyti iki kito pavasario Jums mieli lankytojai. Ekspozicija udaryta, o kokias plunksnas usiauginome per iem? parodysime kitais metais balandio 15 dien?, kai prasid?s naujas sezonas.

P.S. A?i? anoniminiam geradariui, paaukojusiam pus? tonos mork?, kurios garantuos puiki? gyv?n? reg? visos iemos metu.